O nas

Gabinet weterynaryjny „Veticus”

powstał w roku 2011r. Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą, która fachową obsługą przyciąga wielu klientów, zarówno zwierząt domowych jak i gospodarskich.

Aby zapewnić Państwu pomoc na jak najwyższym poziomie nasz zespół przykłada wszelkich starań, by poszerzać zakres świadczonych usług stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Od 2018 roku jesteśmy członkami elitarnego stowarzyszenia lekarzy weterynarii „.Globalwet” www.globalwet.pl


NASZ ZESPÓŁ:
lek. wet. Joanna Pankowska

 

lek. wet. Joanna Pankowska

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W trakcie trwania studiów ukończyła kilka fakultetów, między innymi:

  • Fizjologia żywienia zwierząt
  • Choroby trzody chlewnej
  • Profilaktyka i prewencja wielkostadna
  • Ukończona specjalizacja- rozród zwierząt

Wyniki w nauce pozwoliły jej wyjechać na Stypendium naukowe na Uniwersytecie w Zagrzebiu -program CEEPUS.

Jednym z ciekawszych doświadczeń stały się praktyki wakacyjne w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu, gdzie miała możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy z egzotycznymi zwierzętami: profilaktyką schorzeń, terapią i żywieniem zwierząt w ZOO.

Odbyła wielokrotne wolontariaty i praktyki w wielu renomowanych klinikach np.:w Klinice Zwierząt „Interwet” we Wrocławiu, w klinice w Słupsku.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując u boku wielu znanych i szanowanych lekarzy specjalistów w kraju oraz za granicą. Dzięki zaangażowaniu i odbytym praktykom posiadła niezbędne umiejętności, które pozwoliły na podjęcie samodzielnej praktyki.

Obsługa dużych gospodarstw

Obsługa dużych gospodarstw

Kolejnym, tym razem samodzielnym, przedsięwzięciem było podjęcie się prowadzenia gabinetu weterynaryjnego dla zwierząt gospodarskich, który obsługiwał stado liczące 2000 sztuk bydła oraz stado zarodowe trzody chlewnej.

.W trakcie pracy na tym stanowisku ukończyła studia podyplomowe na Wydz. Medycyny Weterynaryjnej we    Wrocławiu –specjalizacja z rozrodu zwierząt.

Od 2011 r prowadzi gabinet weterynaryjny Veticus lecząc zwierzęta domowe oraz gospodarskie. Uczestniczy cały czas w kursach i szkoleniach z zakresu profilaktyki i leczenia zwierząt np. ostatnio kurs USG psów i kotów.

Dyplomy

lek .wet. Maria Kośmicka – Markiewicz

Absolwentka Medycyny Weterynaryjnej na U.P. we Wrocławiu z roku 2012r.                                  Jeszcze w trakcie studiów brała udział w licznych kursach i szkoleniach m.in z leczenia      chorób wewnętrznych, rozrodu zwierząt i behawioryzmu.

Lek. wet. Maria Kośmicka-Markiewicz

Swoje pierwsze kroki w zawodzie stawiała w Przychodni Weterynaryjnej na Os. Orła Białego w Poznaniu. Maria  leczy również trzodę chlewną mi.n.  w Spółdzielni Rolniczej Agrofirma w Skórzewie.

W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe: Psychologia psów, kotów i koni na SWPS w Poznaniu co pozwoliło jej lepiej rozumieć naszych pacjentów oraz jest w stanie pomóc właścicielom w rozwiązywaniu problemów behawioralnych ich pupili.


 tech.wet Sebastian Zabór 

tech.wet. Sebastian Zabór

Ukończył Technikum weterynaryjne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w 2014 r.  Od tego czasu pogłębiał swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną najpierw podczas praktyk i stażu. Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu profilaktyki i leczenia zwierząt gospodarskich jak również zwierząt domowych.

Od 2015 r. jest zatrudniony na stanowisku technik weterynarii w Gabinecie weterynaryjnym „Veticus” w Szamotułach.


strona główna