Usługi > Zwierzęta gospodarskie

Veticus

Dostępne usługi:

 1. Profilaktyka
 2. Choroby wewnętrzne
 3. Chirurgia
 4. Badania laboratoryjne
 5. Rozród
 6. Położnictwo
 7. Dermatologia

 

 

1. Profilaktyka

 

Veticus

 • Profilaktyka chorób zakaźnych bydła (IBR, BVD, paratuberkuloza, choroby grzybicze oraz pasozytnicze itp.).
 • profilaktyka oraz leczenie chorób układu oddechowego u cieląt (PI3, BRSV, IBR, Mycoplazma, badanie laboratoryjne w celu wykrycia danych patogenów).
 • Profilaktyka oraz leczenie chorób układu pokarmowego u cieląt (rotawirus, coronawirus, Ecoli, cryptosporidia, coccydia sp., BVD, Salmonella sp. itp) – Badanie kału w celupotwierdzenie/wykluczenia danych patogenów.
 • VeticusProfilaktyka  oraz leczenie chorób skórnych (grzybica, świerzbowce, wszy, wszoły, gzy, brodawczyca) -pobieranie zeskrobin do badania mikroskopowego.

Grzybica skórna u cieląt

 

 • Profilaktyka pasożytów wewnętrznych (nicienie żołądkowo-jelitowe, nicienie oczne, nicienie płucne, przywry wątrobowe).
 • Profilaktyka oraz leczenie chorób wymion. (szczepionki, bariery mechaniczne hamujące migrację drobnoustrojów, pomoc w dobraniu odpowiedniego dippingu, badania laboratoryjne mleka, posiewy mleka +antybiogram, dobranie indywidualnego programu leczenia wymion, badanie na obecność substancji hamujących -laboratorium zewnętrzne).

Veticus

* Powyżej badanie TOK

 •  Badania laboratoryjne krwi (hematologia, biochemia, poziomy mikroelementow; profile metaboliczne bydła)
 2. Choroby wewnętrzne

 

Veticus

Leczenie i diagnozowanie chorób wewnętrznych:

 • przewodu pokarmowego,
 • chorób metabolicznych (ketoza, kwasica, zasadowica, przemieszczenie trawieńca),
 • choroby wątroby,
 • chorób trzustki,
 • choroby nerek i pęcherza moczowego (badanie moczu na
  miejscu u pacjenta),
 • choroby układu rozrodczego,
 • choroby układu oddechowego.

 

3. Chirurgia:

 

Veticus

 • Rumentomia.
 • Repozycja przemieszczenia trawieńca met. Utrechta lub operacyjnie.
 • Cesarskie cięcie.
 • Plastyka krocza (przetoki rektovaginalne 1-3 stopnia, wypadanie pochwy itp.).
 • Opatrywanie różnego rodzaju ran itp.
 • Kastracje, przepukliny prosiąt, cieląt.
 • Wzdęcia żwacza.

 

4. Badania laboratoryjne:

 

Veticus

 • Badanie bakteriologiczne mleka + antybiogram.
 • Badanie obecności bakterii / grzybów w mleku.
 • Pobieranie i przesyłanie prób do badań laboratoryjnych.
 • Badanie zeskrobin, wymazów wysięków oraz wydzielin –ocena mikroskopowa.
 • Badania diagnozujące choroby zakaźne ( PI3, BRSV, IBR, Mycoplazma, IBR,BVD, rotawirus, coronawirus, E.coli, cryptosporidia, coccydia sp., BVD, Salmonella).
 • Badanie kału na obecność pasożytów wewnętrznychVeticus
  (test flotacji, sedymentacji).
 • Badania:
  – biochemiczne krwi w przebiegu chorób metabolicznych,
  – profile metaboliczne w stadach bydła mlecznego,
  – profil nerkowy,
  – profil wątrobowy,
  – badanie biochemiczne,
  – oznaczanie poziomu wapnia, magnezu, fosforu,
  – badanie transferu odporności biernej u cieląt
  (pomiar poziomu przeciwciał)

 

 5. Rozród zwierząt gospodarskich:

 

 • Wczesna diagnoza ciąży. 

                             Poniżej zdjęcia USG w różnych faz ciąży krowy:

73

Screenshot_20171123-183854

6286

       •   Synchronizacja oraz wywołanie rui oraz owulacji.

26* Ciałko żółte na jajniku- obraz USG iScan
88 jajnik krowy

 • Leczenie niepłodności (afunkcja jajników, torbiele jajnikowe różnego rodzaju, atrezja pęcherzyków, opóźniona owulacja, przetrwałe ciałko żółte).

89

 • Leczenie chorób macicy:

Veticus

 • Plastyka krocza (przetoka rekto-vaginalna).

6. Położnictwo weterynaryjne:

 

Veticus

Komplikacje okołoporodowe:

 • nieprawidłowa prezentacja płodu,
 • skręt macicy u krowy,
 • wypadnięcie macicy u krowy,
 • małowodzie,
 • atonia macicy.

                          *Udzielanie pomocy porodowej przez lekarza naszego gabinetu.- nieprawidłowa prezentacja płodu :

topagrar3-wyciete

Udało się nam wycielić zdrowe cielę.

top-7

top-5

 

7. Dermatologia
Veticus
 • pobieranie materiału do badania mikroskopowego- zeskrobiny, badanie odciskowe, badanie włosa, wysięki, przesięki.
 • Biopsja.
 • Profilaktyka i zwalczanie chorób skóry (grzybica, świerzbowce, wszy, wszoły, gzy, brodawczyca).

 

ve

* Preparaty do barwienia materiału


 

wstecz